Partuur Jan Dirk de Groot wint 163e PC, Wassenaar is koning

Het partuur van Jan Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar heeft de 163e PC gewonnen. Op het Sjûkelân in Franeker waren ze in de finale te sterk voor Tjisse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Terpstra. Het werd 5-4 6-6.
In de finale namen Jan Dirk de Groot cs. al gauw de leiding. Vooral Hans Wassenaar speelde een erg sterke finale. Bij een stand van 5-2 kantelde de wedstrijd echter en kwam het partuur van Steenstra terug naar 5-4. De Groot cs. trokken uiteindelijk toch aan het langste eind en kaatsten naar de overwinning.
Weg naar de finale
De 163e PC begon in de eerste omloop verrassend met de uitschakeling van het favoriete partuur Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger. Ze verloren van Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra. Dit partuur redde het tot aan de halve finale. Daarin werd verloren van Tjisse Steenstra cs.
Jan Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar bereikten de finale door in de eerste omloop Dirk-Yde Sjaarda cs. te verslaan. In de tweede omloop waren ze met 5-1 6-2 te sterk voor het partuur van Peter van Zuiden. Ze bereikten de finale door in de halve finale te winnen van Hendrik Tolsma cs. met 5-0 6-6.
"Alles of niets"
Voor Jan Dirk de Groot was het woensdag alles of niets. Het was zijn 13e deelname aan de PC, maar nog nooit had hij gewonnen. Hij was dan ook gebrand op de overwinning. "Je moatte noch ien kear. Noch ien kear knalle. It lot siet mei en wy keatsten goed. It foel allegear op syn plak", zei De Groot. "Dit is net te beskriuwen. It is in dream! Myn maten wiene fantastysk. Se ha my it lêste setsje jûn."
Koning
Hans Wassenaar werd uitgeroepen tot koning. "Ik bin in gelokkich minsk", zegt Wassenaar over de extra prijs die hij deze PC wint. "Je dreame hjir fan jongs ôf oan fan. Tuurlik seit it kening wêzen wat ekstra's. Dit is hjir absolút in ekstra priis. Mar it mei dúdlik wêze dat ik dit sûnder myn beide maten net wûn hie", zegt een trotse Hans Wassenaar
Huldiging
Het winnende partuur wordt woensdagavond om 21.00 uur gehuldigd in Franeker.