Noodopvang Heliconstate Leeuwarden gaat sluiten

De noodopvang aan de Heliconstate in Leeuwarden gaat komende vrijdag dicht. Dat heeft het COA besloten in overleg met burgemeester Crone van Leeuwarden. De laatste overgebleven vluchtelingen krijgen in plaats in een asielzoekerscentrum in een andere gemeente.
Burgemeester Crone noemt het sluiten van de noodopvang 'positief nieuws', omdat dit betekent dat alle vluchtelingen nu in de asielprocedure zitten. Heliconstate bood plaats aan 370 vluchtelingen. Daar zijn nu nog zo'n 80 van over.
Omdat de instroom van vluchtelingen de laatste tijd heel klein is, heeft het COA Heliconstate vooralsnog niet meer nodig.
Bufferlocatie
Het COA huurt het gebouw tot 1 oktober als 'bufferlocatie'. Als er weer meer vluchtelinge instromen, kan de noodopvang op korte termijn worden heropend.
Leeuwarden zonder opvang
Het sluiten van de noodopvang betekent dat Leeuwarden helemaal geen voorziening meer heeft voor het opvangen van vluchtelingen. Dat is opmerkelijk, want gemeentebestuur en gemeenteraad hebben eerder uitgesproken dat de gemeente graag asielzoekers wil huisvesten. Een eerder plan voor een asielzoekerscentrum in het vroegere distributiecentrum van de post naast het station werd geschrapt, omdat het te duur zou worden om dat gebouw geschikt te maken voor het onderbrengen van gezinnen met kinderen.
De toekomst
De gemeente Leeuwarden houdt de ambitie om een asielzoekerscentrum te vestigen. Na de zomervakantie zal de gemeente in overleg met de Friese 'regietafel' voor het onderbrengen van vluchtelingen en asielzoekers bekijken waar en wanneer dat het beste kan worden gerealiseerd.
Ook het COA houdt de ambitie om een asielzoekerscentrum in Leeuwarden te openen. Het COA streeft er naar om in elke provinciehoofdstad van Nederland een opvanglocatie te hebben. Bovendien zijn de ervaringen met de noodopvang in Leeuwarden goed. In Leeuwarden waren veel vrijwilligers beschikbaar voor activiteiten met vluchtelingen. Die vrijwilligers zijn inmiddels door het COA geïnformeerd over het sluiten van Heliconstate aan het eind van de week.