Zee krijgt meer macht in kwelders Holwerd

In Holwerd moet de zee meer invloed krijgen op de kwelders. Daarom wordt de simmerdyk verlaagd. Greppels worden wat minder diep gemaakt zodat het vee er geen last van heeft. Volgende week gaan de werkzaamheden van start.
Ook komt er een uitzichtpost waar zicht is op de vogels en een zogenaamd 'strúnpaad'. In oktober moet alles klaar zijn.