FOTO'S: Gezonken binnenvaartschip boven water

Centimeter voor centimeter komt het schip omhoog. “Het gaat nu echt hard”, zegt Theo de Lange. Hij werkt voor Rijkswaterstaat, en ziet vanaf de patrouilleboot RWS 77 naar het werk op het binnenvaartschip dat dinsdag wordt geborgen.
Even liep het werk vertraging op. Het schip hangt in de takels van twee drijvende bokken. En die moesten worden belast. Grote watertanks stromen vol met water. “Dat luistert heel nauw”, zegt De Lange, “de bergers zijn daar heel zorgvuldig mee.” Op zulke momenten zal iedereen nog wel even aan ‘Alphen’ denken.

Op de bodem

Het gaat om een Belgisch binnenschip, dat zonk op vijf juli, doordat de laadbak open stond en het water over het schip heen sloeg. Er stond toen een krachtige wind, zegt Beaufort.
De schipper en zijn vrouw zaten in de stuurhut, de matroos in het vooronder. Zij moesten door de reddingsbrigade van het schip worden gehaald. Alle opvarenden kwamen met de schrik vrij.
Het schip kwam op de bodem van het IJsselmeer te liggen. Alleen het stuurhuis en de radar staken nog boven het water uit. Het schip ligt in de vaargeul, zes kilometer onder Stavoren.

3000 ton slakken

De lading, bijna 3000 ton slakken van de Hoogovens in IJmuiden, is er vrijdag al uitgehaald. Maandag is alles klaargemaakt voor het omhooghalen van het schip. Dat gaat heel langzaam. Zodra het kan, wordt het water uit het schip gepompt.

Spannend

Het binnenvaartschip zonk zes kilometer voor de kust van Stavoren, middenin de vaargeul. En dat maakte de berging nog wel even spannend, vertelt De Lange. Rijkswaterstaat heeft boeien uitgelegd, en het gebied afgezet, maar bootjesmensen hebben dat niet altijd in de gaten.
"Er kwam een plezierjachtje tussen de boeien. Dan moet je er even op af. Onze patrouilleboot is er meteen naartoe gevaren, en toen was de boodschap wel duidelijk. Ze zijn omgevaren. Maar dat moet je wel goed in de gaten houden."

Windstil

De omstandigheden zijn op dit moment perfect voor de berging, zegt De Lange. Het is windstil, en daardoor zou het zomaar kunnen dat het werk aan het eind van de middag al klaar is, verwacht hij.

Schoonmaken

De bergers hebben zes pompen in bedrijf om het schip leeg te pompen. “Over een paar uur is het schip helemaal leeg”, zegt De Lange rond het middaguur. “Dan wordt het naar Lelystad gesleept.”
Op een scheepswerf zal het schip worden geïnspecteerd. “Ze kijken wat er moet worden gedaan”, zegt De lange. Het schip moet worden schoongemaakt, dat kan niet anders. De motoren moeten eruit. En kan zijn dat er nog meer moet worden gerepareerd. Dat is niet zomaar klaar. “Daar zijn we gewoon maanden mee bezig.”

Bergingskosten

Het is een hele operatie, de berging van het vrachtschip. Twee kranen zijn er bij nodig, pontons, er ligt een hele vloot aan schepen op het IJsselmeer. En dat kost wel wat. De verzekering van de eigenaar van het Belgische schip moet flink betalen. “Dat gaat aardig in de papieren lopen”, zegt De Lange. “Ik heb geen exact bedrag, maar het kost veel geld, dat is een ding dat zeker is."