Nieuwe randweg in Akkrum geopend

De nieuwe rondweg in Akkrum is vrijdag na jaren van voorbereiding geopend. De aanleg van de weg met een brug moet voorkomen dat vooral het grote verkeer niet meer door het dorp zelf heen rijdt. Het plan voor een randweg met een brug lag er al jaren, maar daar kon de voormalige gemeente Boarnsterhim financieel niet aan voldoen. Nu het dorp onder de gemeente Heerenveen valt is het plan toch van start gegaan.
Door de nieuwe Polsleatbrêge zijn de noord- en zuidkant van de weg met elkaar verbonden. Meer dan honderd dorpelingen kwamen vrijdagochtend naar de officiële opening. Zo ook inwoner Jan de Wit. Hij woont bijna zijn hele leven al in het dorp en heeft wel 58 jaar op dit moment gewacht.
Te smal
Toch is hij nog niet helemaal tevreden. ''De brêge is te smel. No kin der noch gjin ferkear tagelyk del. Dêrtroch ûntstean der files yn it doarp'', zo zegt De Wit.
Goed nagedacht
Wethouder Siebren Siebenga van de gemeente Heerenveen is dat niet met hem eens. Volgens hem is er goed over de nieuwe brug nagedacht en moet het verkeer er bovendien niet te hard overheen rijden. De komende tijd wordt er goed gekeken na hoe het met het verkeer in Akkrum zal lopen.
Vrachtverkeer
Zo is het nu nog niet verplicht om het grote vrachtverkeer alleen maar over de nieuwe rondweg te laten rijden. Als er in de toekomst alsnog problemen ontstaan en het voor de inwoners niet duidelijk is hoe je moet rijden, dan pas worden er verkeersborden geplaatst, zo zegt Siebenga.