Raad van commissarissen bij Caparis stapt op

De raad van commissarissen van Caparis (Robert Veenstra, Siem Jansen en Hugo van Woerden) hebben donderdagvond hun positie beschikbaar gesteld. Hiermee komt er een eind aan een periode van onduidelijkheid over de positie van de rvc.
De aandeelhouders hebben geaccepteerd dat de plaatsen van de rvc beschikbaar worden gesteld, maar willen niet dat er een vacuüm ontstaat. Ze hebben de commissarissen dan ook gevraagd om eerst aan te blijven, maar die periode moet zo kort mogelijk zijn. Er moet zo snel mogelijk worden begonnen met het zoeken naar nieuwe commissarissen.
Het streven is om de nieuwe rvc zo snel mogelijk te benoemen. De aandeelhouders roepen daarnaast alle betrokkenen op om de interim-directeur Lincklaen Arriëns de gelegenheid te geven rust te brengen, verbindingen te zoeken en het vertrouwen te herstellen.
Tot nu toe vonden de gemeente Heerenveen en Smallingerland dat de rvc moest opstappen, maar nu vinden de andere zes gemeenten dat ook. De verloren zaak over directeur Klaas Weissenbach was een breekpunt. In die rechtszaak heeft de rvc gezegd dat ze niet met hem wilden samenwerken en zouden opstappen als hij zou winnen en dat gebeurde.