Vluchtelingen komen in aanraking met fierljeppen

Vluchtelingen zullen vrijdagmiddag in aanraking komen met het fierljeppen. Ze doen dat in het teken van het afstudeerproject van NHL-student Patrick Klijn. Ze beginnen in de zaal van de Rengershal in Leeuwarden, maar zullen later ook naar de echte schansen van Winsum en It Heidenskip.
Doel van Klijn is om een sportieve verbinding te maken tussen de vluchtelingen en de inwoners van Fryslân.