Op de Waddeneilanden moeten meer nieuwe koophuizen komen

Op de Waddeneilanden moeten meer nieuwe koophuizen komen. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een onderzoek naar de woningmarkt op de eilanden. Starters en jonge gezinnen kunnen heel moeilijk aan een koophuis komen op de Waddeneilanden. De huizen zijn gemiddeld veel duurder dan op de vaste wal en ook de doorstroom uit huurwoningen is klein.
De woningmarkt op de eilanden is onderzocht door een adviesbureau die met makelaars, banken, woningbouwbedrijven, de zorg en de overheid hebben gekeken hoe de woningmarkt weer in beweging kan komen.
De provincie wil de gemeenten op de eilanden nu meer ruimte geven om nieuwe huizen te bouwen.