Inwoners Smallingerland produceren veel minder afval

© Omrop Fryslân, Bauke Deelstra
De groep inwoners uit Smallingerland die heeft deelgenomen aan een project om zo weinig mogelijk afval te produceren, houdt gemiddeld per jaar een kleine 25 kilo afval over. Dat is veel minder dan de landelijke doelstelling van 100 kilo per jaar.
In Smallingerland zijn 142 gezinnen honderd dagen lang heel doelbewust omgegaan met wat zij weggooien. En daaruit is gebleken dat ze ver onder het landelijk gemiddelde zitten met het scheiden van hun afval.
Volgens de gemeente Smallingerland is ook duidelijk geworden dat goede voorlichting en voorzieningen van groot belang zijn om mensen er toe aan te zetten hun afval op zo'n manier te scheiden dat er zo weinig mogelijk restafval overblijft.