Staatsbosbeheer geeft cursus over vogeltrek

Vogelliefhebbers kunnen op cursus in het Nationaal Park Lauwersmeer. Staatsbosbeheer organiseert met IVN in augustus een korte cursus over de vogeltrek. In die maand is de vogeltrek in volle gang, veel vogels gaan dan naar het zuiden om daar te overwinteren. De cursus bestaat uit een theorieavond en twee ochtenden praktijkles. Dan wordt er gezocht naar trekvogels in het Lauwersmeergebied.