Vaker pech omdat auto's geen reserveband in de auto hebben

Met de vakantieperiode voor de deur zijn steeds meer mensen niet voorbereid op een lekke band. Volgens de ANWB hebben mensen vaker pech omdat ze geen reservewiel bij de hand hebben. De Wegenwacht heeft deze zomer al 119 telefoontjes gekregen met pech in het buitenland waarbij er een reservewiel miste. Dat gebeurt vaker omdat auto's duurzamer en dus lichter moeten zijn. Geen reservewiel is dan een besparing. Een lichtere auto verbruikt minder brandstof.
Ook bij Friese bandenzaken merken ze dat. "We fernimme eins alle dagen dat der minsken delkomme mei in lekke bân en gjin reservetsjil yn de auto hawwe", zegt Sander Lap van Autobanden Centrum Leeuwarden. "De auto moat sa licht mooglik wêze en dus wurdt der besparre op sokke saken. It moat ek mar krekt yn de auto passe", zegt Peter Bijstra van de Euromaster in Leeuwarden. De ANWB adviseert mensen die met een caravan op pad gaan twee reservewielen mee te nemen.