Afvaloven Harlingen na storing op diverse punten aangepast

De REC in Harlingen is volgens de provincie na de grote storing van oktober vorig jaar al op veel punten aangepast. Er zijn technische maatregelen genomen, procedures aangepast en onderzoeken begonnen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de kans op storingen en het gevolg van eventuele storingen kleiner wordt.
Als eerste is een alarm ingebouwd dat de uitstoot van actieve kool in de gaten houdt. De actieve kool is nodig om de dioxine uit de rook te filteren. Ook de stofmeting is uitgebreid, er kan nu boven het wettelijk maximum worden gemeten.
Het onderzoek naar een draagvlak voor het verhogen van de schoorsteen loopt nog.
Dioxines
Tot het eind van dit jaar worden de dioxines steeds in de gaten gehouden. Binnenkort besluiten Gedeputeerde Staten en het college van Harlingen of ze er nog langer mee willen doorgaan. Het schoonmaken van de installatie moest ook beter. Daarvoor komen extra mangatten zodat men stof kan weghalen op plaatsen waar ze eerst niet bij konden komen. Dat stof wordt dan niet meer via de pijp weggeblazen. Ook is de opstartleiding buiten gebruik gesteld en daarmee is de kans op een verhoogde stofemissie bij het opstarten veel kleiner worden.
Communicatie
De provincie, gemeente en Omrin werken samen op het punt van de communicatie als er een storing of incident is. Uit de analyse van de storing van 1 en 2 oktober 2015 bleek dat dat wel een stuk beter kon. Daarom is het protocol aangepast. Omrin werkt aan een digitaal waarschuwingssysteem waar elk zich op kan abonneren.
Toezicht
Uit alle onderzoeken blijkt dat de REC volgens de vergunning werkt. Onderzoek van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport laat zien dat de REC voldoet aan de norm en dat het toezicht op de REC voldoende is. De overleggroep is bezig met maatregelen die vooral de rust in de omgeving terug moet brengen. De overleggroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Harlingen, FUMO, de begeleidingsgroep, Omrin en de provincie Fryslân. De voorzitter wordt geleverd door GGD Fryslân.
Open dag
In oktober komt er weer een open dag bij de REC. Omrin gaat dan in gesprek met bezoekers om zaken uit te leggen en toe te lichten.