Lening voor De Stobbepoele in Elsloo

Zorgboerderij De Stobbepoele in Elsloo krijgt een lening van de provincie van bijna 150.000 euro. De Stobbepoele breidt uit met negen zorgwoningen. Daardoor kunnen mensen die zorg nodig hebben voortaan beschermd wonen in de Stobbepoele. De verbouwing is in de loop van aankomend jaar.
De zorgboerderij is het derde project dat binnen de financiële regeling sociale huur valt. Eerder kreeg Noordvliet 375 van Hegie Wonen BV in Leeuwarden en Dekemahiem Jirnsum van de vereniging Dorpscoöperatie een bijdrage uit het fonds.
Dat moet woningbouwprojecten in de sociale huursector stimuleren. Het gaat vooral om projecten die anders moeilijk aan geld kunnen komen.