Samenwerking tussen zorg en woningbouw in Leeuwarden

Veertien zorginstellingen en woningbouwcorporaties in de gemeente Leeuwarden hebben een unieke zorgsamenwerking opgezet voor ouderen, mindervaliden en andere kwetsbare groepen. Door de decentralisatie van de zorg ligt de verantwoordelijkheid van die zorg nu bij de gemeente.
Leeuwarder instanties hebben daarom met het project Wonen met Zorg afgestemd hoe ze de zorg en woonruimte voor deze groepen het beste kunnen regelen. Doel is dat mensen zolang mogelijk veilig op zichzelf kunnen blijven wonen.