PvdA Achtkarspelen is erg kwaad op FNP

De PvdA-fractie in Achtkarspelen voelt zich "bedonderd" door coalitiepartner FNP. De reden voor het opstappen van de fractie uit de coalitie is dat de FNP achter de rug van de PvdA om, een motie heeft ingediend over de verdeling van geld. De inhoud van de motie is met alle partijen overlegd, maar niet met de coalitiegenoot.
De FNP nam het initiatief tot een motie om 510.000 euro per jaar uit het overschot van het sociale domein te halen en te gebruiken voor andere doelen, zoals de groenvoorziening en peuterspeelzalen
"Geschonden vertrouwen"
"Over inhoud kunnen we discussiëren, over geschonden vertrouwen en gekrenkte waardigheid niet", zo schrijft de PvdA in zijn verklaring. Fractievoorzitter Theun Nicolai van de PvdA snapt helemaal niets van de actie van de FNP. Volgens hem was de verhouding altijd goed in de coalitie.
Gemeentebelangen vindt dat de PvdA tijd genoeg heeft gehad om mee te denken over de inhoud van de motie. Ze hebben een week de tijd gekregen om er naar te kijken, zegt fractievoorzitter Rinus Buising van GBA.
Nieuw college van b. en w.
Volgens burgemeester Gerben Gerbrandy is het erg vervelend dat de coalitie is gebarsten. Vooral zo vlak voor het reces dat al is ingegaan. De burgemeester vindt wel dat er wat moet gebeuren en stelt zijn vakantie daarom uit. Hij wil dat er zo snel mogelijk een volledig nieuw b. en w. komt.
Overdreven
De FNP van Achtkarspelen vindt het overdreven dat de PvdA uit de coalitie stapt. FNP'er Sake van der Meer kan de reactie van de partij niet begrijpen. "It giet krekt sa as dat mei oare moasjes giet. Je benaderje de partijen wêrfan je tinke dat je stipe krije. Dat is it spul wat op dat momint spile wurdt."