Provincie wil niet bezuinigen op veiligheid in trein en bus

De provincie Fryslân zal voor de komende concessies voor het openbaar vervoer niet bezuinigen op veiligheid in bus en trein. Volgens de provincie is het sociale veiligheidsprobleem in onze provincie relatief klein en dat moet zo blijven. Dat staat in de Nota van Uitgangspunten die dinsdagmiddag is gepresenteerd.
Het busvervoer in heel Fryslân zal vanaf 2020 in handen zijn van één vervoerder. Door Fryslân als geheel aan te bieden denkt de provincie betere afspraken te kunnen maken met de vervoerder. Zo hoopt ze meer te krijgen voor minder geld.
De provincie wil in elk geval behoud van het huidige niveau. Ook het treinvervoer wordt in 2020 weer opnieuw in de mark gezet. Ook daar wordt ingezet op behoud van wat er nu is, maar wel moet er onder andere een extra trein komen tussen Leeuwarden en Sneek en moet de trein tussen Harlingen en Leeuwarden om de 30 minuten rijden.
De treinconcessie loopt vijftien jaar, de busconcessie tien jaar. Treinen worden gezin als de hoofdverbindingen, waar bussen zo goed als mogelijk op moeten aansluiten. Daarbij wordt ook gekeken naar maatwerk, zoals een dorpsdeelauto, dorpsbus of digitale liftcentrales. Die moeten zorgen voor een betere bereikbaarheid van het platteland.