Plannen voor meer mestvergisters in Friesland

In Friesland zullen naar alle vermoedens in de komende jaren verscheidene mestvergisters van een nieuw type gebouwd worden. De eerste daarvan is maandag officieel in gebruik genomen op de Dairy Campus in Leeuwarden.
Er bestaan vergaande plannen voor nog drie installaties: in Leeuwarden op de Schenkenschans, in Harlingen en in Kootstertille. Die zullen alledrie een stuk groter zijn als de installatie op de Campus. Ook op andere plekken wordt er gelijke plannen gewerkt. Het grootste voordeel van de nieuwe vergisters is dat ze efficienter zijn en geld opleveren.
Naast mest kunnen er bijvoorbeeld ook takken in verwerkt worden. Zo kan er meer biogas geproduceerd worden uit mest, gras en ander organisch materiaal, wat normaalgesproken op de compostbult terecht komt. En dat is bij de typen mestvergister die tot nu toe vooral op boerenerven staan vaak niet het geval.
De vergisters worden gemaakt op basis van een Amerikaans concept dat hier geïntroduceerd is door ondernemer Piet van der Hoop.