Meeste Nederlanders eens met Buma: Dienstplicht moet terug

Uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat 62 procent van de Nederlanders het een goed plan vindt om de dienstplicht opnieuw in te voeren. Deze mensen zijn het dus eens met partijleider Sybrand Buma van het CDA. Die stelde vorige week voor om de plicht na twintig jaar weer in te voeren.
Buma denkt dat het een prima manier is om met name probleemjongeren weer op het goede pad te brengen. PvdA, VVD, SP, PVV en D66 vinden dit geen goed plan, maar het grootste deel van de Nederlandse bevolking dus wel.
Verrast
'Ik ben verrast door dit percentage. Het is een heel belangrijk cijfer, die 62 procent. Door de andere politieke partijen werd het voorstel afgewezen, maar in de samenleving is er dus grote steun voor. Uit het onderzoek blijkt ook dat de mensen zien dat de polarisatie, de individualisering in de maatschappij te ver is doorgeschoten. Deze dienstplicht moet verbinding brengen en jongeren laten zien dat het heel normaal is iets voor elkaar te doen', zo zegt Buma.
'Gjin taak foar definsje'
Wethouder Joop Bekkema van Franekeradeel vindt het voorstel van Buma geen goed plan: "Jongerein op it rjochte paad bringe, is gjin taak foar definsje." Hij moest vroeger ook in dienst en werd daarna Starfighter en F-16 piloot. "De definsje is dêr hjoed-de-dei net op ynrjochte. We ha in beropsleger: de funksjes binne hiel spesjalistysk. It soe allinnich kinne by ôfdielingen as bygelyks de keuken of de befeiliging."
Bekkema wil graag een andere vorm van dienstplicht. "Ik soe it hiel goed fine as jongerein in tiid de maatskippij tsjinje moatte, mar dan by soarchynstellingen bygelyks. En it moat net beheind wurde ta probleemgefallen." Dat de dienstplicht breder getrokken zou kunnen worden, is Buma met Bekkema eens. "De dienstplicht zou bijvoorbeeld ook in de zorg of bij de politie uitgevoerd kunnen worden."