Drone opent onderwaterwereld voor onderzoekers

Voor onderzoekers gaat er een wereld open nu er een drone ontwikkeld is om onderzoek te doen onder water. De drone is gemaakt door It Wetterskip Fryslân. Hogeschool Van Hall Larenstein en het bedrijf Indymo en werd maandag gepresenteerd.
De mini-duikboot kan onder andere de waterkwaliteit meten, bijvoorbeeld hoeveel zuurstof of stikstof er in het water zit. Maar de drone heeft nog veel meer functies. Zo zit er een camera voorin, waarmee de hele onderwaterwereld kan worden gevolgd.
De gebruiksmogelijkheden zijn talrijk omdat er veel verschillende sensoren op zitten. Zo kan de drone worden ingezet voor het registreren van veranderingen in de watertemperatuur, van dieren die vastzitten in een fuik en voor een betere controle op de lozingen in het water, zegt Paul van Eijk van Van Hall Larenstein. Waarschijnlijk is het de eerste onderwaterdrone in Nederland.