Crowdfunding stichting Oan 'e Dyk levert al 7.000 euro op

It fernijde lokaal yn Peazens
De inzamelactie van stichting Oan 'e Dyk in Peasens-Moddergat heeft tot nu toe meer dan 7.000 euro opgeleverd. Met nog zeven dagen te gaan, zit de stichting daarmee op 95% van het bedrag dat nodig is om een eigen onderkomen te kunnen kopen.
De stichting zit nu in een bijgebouw van de oude kerk in het dorp, maar het kerkbestuur wil het lokaal verkopen. De stichting, bekend van de Waadkuiertochten, heeft het recht van eerste koop en mag in termijnen betalen. Provincie en gemeente hadden al 12.500 euro beloofd. In totaal is 50.000 euro nodig.