Afspraken met minister Hennis over geluidsoverlast F-35

De Tweede Kamer heeft deze week met minister Hennis-Plasschaert van Defensie nieuwe afspraken gemaakt over de geluidsoverlastproblemen van de nieuwe straaljager F-35. Er zijn twee moties ingediend. D66 wil dat kinderen die in de buurt van de vliegbasis wonen twintig jaar lang worden onderzocht op gehoorschade. De SP wil dat er normen komen voor de piekbelasting, dat is wanneer het geluid van de straaljager op zijn luidst is.
Beide moties zijn op advies van de minister niet aangenomen, omdat de stuurgroep Geluid F-35 die zaken al zal onderzoeken. Ook een permanent geluidsmeetnet maakt deel uit van het onderzoek naar de geluidsoverlast. Via de stuurgroep geeft de minister de omwonenden van de vliegbasis een grote rol om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.