Gezinnen Smallingerland scheiden afval secuur

Waar lopen mensen tegenaan als ze hun huishoudelijke afval maximaal scheiden? Om daar achter te komen hebben 142 gezinnen in de gemeente Smallingerland honderd dagen lang hun afval zo goed mogelijk gescheiden. Zaterdag is de laatste dag.
De deelnemers gaven elke dag door hoeveel gram ze hadden van de vier verschillende afvalstromen gft, papier, plastic en restafval. Als alles heel precies wordt gescheiden, blijft er niet veel restafval over.
Henny Veenstra uit De Wylgen heeft ook meegedaan aan de actie en heeft naar aanleiding daarvan nog wel wat tips voor de gemeente Smallingerland. Ze hoopt dat er bijvoorbeeld meer wordt gedaan aan het scheiden van afval op straat. Mensen moeten thuis alles precies scheiden, maar op straat wordt al het afval meestal in een bak gegooid.
Ook zou ze graag zien dat de gemeente Smallingerland begon met een containersysteem voor plastic. Op dit momint wordt het plastic afval in grote zakken gedaan. Die worden regelmatig open gescheurd door beesten.