Twee nieuwe voetgangersbruggen in Sneek

Winkelstraat Grootzand in Sneek heeft sinds vrijdagmiddag officieel twee nieuwe voetgangersburggen erbij. Volgens Tineke Wijbenga van de werkgroep was dit erg nodig. Wijbenga zegt dat hiermee een belangrijke verbinding wordt gelegd in het centrum van waterstad Sneek. Vooral de leefbaarheid van het gebied zou hierdoor moeten worden verbeterd. "Foarhinne moasten de minsken wol hûndert meter rinne om oan de oare kant fan de grêft te kommen, dat wie net praktysk," zegt Wijbenga.
De werkgroep hoopt dat met de bruggen ook de gezelligheid en charme in Grootzand weer terugkomen en dat het winkelgebied, dat kampt met leegstand, een nieuwe impuls krijgt.