Geuzengat in Franeker na honderd jaar weer open

Het beroemde Geuzengat in Franeker is weer open. De eeuwenoude gang onder 'it Bolwurk' door die in de Tachtjarige Oorlog werd gebruikt om mensen stiekem de stad in en uit te krijgen, is voor 20.000 euro gerestaurreerd. Honder jaar lang is de tunnel afgesloten geweest.
Toeristen
Jan Pieter Verhoog, die naast het Geuzengat woont, zette zich in om de tunnel te restaureren. Hij hoopt dat de nieuwe doorgang veel belangstelling trekt van toeristen.
Nog een gang
Er is ook nog een andere gang gevonden in het Geuzengat. Verhoog zou heel graag zien dat er wordt uitgezocht waar die heen leidt.