Bezoekers kunnen 'tij beleven' in passantenhaven T'schelling

© Provinsje Fryslân
De Stichting Passantenhaven Terschelling heeft 35.000 euro subsidie van de provincie gekregen voor een zogenaamde getijdenwijzer voor de passantenhaven. De wijzer is bedoeld om de getijden actief te beleven. Dit kan dan door de getijdenwijzer in te lopen. De totale investering is 95.000 euro. Het tij is één van de belangrijkste kenmerken van de Waddenzee en de getijdenwijzer laat straks zien welke slinken en plaatsen bereikbaar zijn bij een bepaalde weerstand.
It idee fan de tijwizer komt fan havenmasters fan de passantehaven. Se krije altyd in soad fragen fan besikers en wettersporters oer it tij.
Het idee van de getijdenwijzer kom van havenmeester van de passentenhaven. Ze krijgen altijd veel vragen van bezoekers en watersporters over het tij.