PvdA wil opheldering over uitstoot intensieve veehouderijen

Kij yn greide © Omrop Fryslân
De PvdA wil weten in welke gebieden van de provincie inwoners gezondheidsrisico's lopen door veehouderijen in de buurt. Dit na aanleiding van het onderzoek van onder andere het RIVM, het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, dat omwonenden van vooral intensieve veehouderijen last hebben van de luchtwegen. PvdA-statelid Hetty Jansen en Douwe Hoogland vragen de provincie Fryslân om opheldering. Ze vinden dat de gezondheid en het welzijn van de mensen altijd voorop moet staan.
Het zou vooral gaan om de uitstoot van fijnstof en ammoniak. De PvdA wil van het college van gedeputeerde staten weten wat de meest actuele gegevens van deze stoffen zijn in Fryslân. Ook wil de PvdA van de provincie weten of ze gehoor zullen geven aan de oproep van de GGD om actie te ondernemen en mensen beter te beschermen tegen de gezondheidsproblemen door veehouderij.