Communicatie Fryske Marren moet beter

De communicatie bij de gemeente De Fryske Marren moet beter. Vooral rondom grote projecten. Dat blijkt uit een enquête die de gemeente onder haar inwoners heeft gehouden. Ruim 1100 inwoners hebben de enquête ingevuld. Ze waren onder andere niet tevreden over de gang van zaken rondom het AZC in Balk. Volgens de inwoners heeft de gemeente te laat een mening gevraagd van het dorp. Wel werd door de deelnemers aan de enquête aangegeven dat ze vinden dat de gemeente eerlijk communiceert. Ook zijn ze tevreden over de digitale nieuwsbrief.