Opvang Dongeradeel overgenomen, vast contract leidsters

De Stichting Kinderopvang Friesland neemt de peuteropvang in de gemeente Dongeradeel over. De andere overnamekandidaat, Kids First, trok zich donderdag terug. De achttien peuterleidsters in Dongeradeel krijgen bij de SKF een vast contract, Kids First kon niet voldoen aan die eis. De raadsleden stelden die eins vorige week in de raadsbijeenkomst. Wethouder Pytsje de Graaf moest er in de onderhandelingen voor zorgen dat de leidsters niet alleen een vast contract zouden krijgen, maar ook alle opgebouwde arbeidsrechten zouden houden.
PvdA-voorzitter Kootje Klinkenberg is blij dat er nu duidelijkheid is voor de peuterleidsters. ''De flagge kin út. De druk op de wethâlder hat holpen. It is moai dat de pjutteliedsters no witte wêr't se oan ta binne en mei dat gefoel de fakânsjeperioade yn kinne'', zegt ze.