Samenwerking hulpverleningsorganisatie

Drie organisaties op het terrein van hulpverlening aan gezinnen en kwetsbare mensen gaan vanaf 1 januari op in één organisatie. De Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, MEE Friesland en het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid werken al nauw samen en ze zijn ook al een tijd aan de slag om de nieuwe organisatie van de grond te krijgen. Ze verwachten dat ze op deze manier betere hulp kunnen verlenen aan mensen die daar belang bij hebben, als die het alleen niet redden. De nieuwe organisatie is uniek in Nederland.
Het is nog nergens geslaagd om soortgelijke instellingen in een orgaan op te laten gaan.