Natuurgebieden weer beschermd tegen overstromingen

Het Burgumer Mar, De Lits en De Leien tussen Sumar en Eastermar voldoen weer aan de toekomstige veiligheidsnormen. Het gebied is daardoor in de toekomst weer beschermd tegen overstromingen, zo kan er bijvoorbeeld meer water worden afgevoerd. Ook is er zo'n tachtig hectare aan natuur verbeterd.
Wetterskip Fryslân heeft bij het Burgumer Mar, De lits en De Leien onder andere de kaden verlegd om moerasontwikkeling te stimuleren, natuurwaarden te versterken en de boezem uit te breiden. Daarnaast is er een nieuw gemaal gebouwd. Bij het project werken Wetterskip Fryslân, de provincie, de gemeente Tietjerksteradeel en Staatsbosbeheer samen.