Sluizen en bruggen Afsluitdijk worden aangepakt

De brêge by Koarnwertersân © Omrop Fryslân, Joris Kalma
De sluizen en bruggen in de Afsluitdijk worden de komende maanden onderzocht door Rijkswaterstaat. In eerste instantie zal er onder water worden gewerkt aan de spuisluizen. Het is de bedoeling dat er wordt gekeken naar het beton van zowel de spui- als de schutsluizen. Daarnaast zijn ook de beweegbare delen van de bruggen aan de beurt om te worden onderzocht. Na de inspectie zal er een inventarisatie worden gemaakt, en kan er een plan worden samengesteld voor de reparatie-aanpak.
Inspectie
De inspecties zullen vanaf 14 juli aan het eind van dit jaar plaatsvinden. Alleen de schutsluizen worden pas in 2017 bekeken. Bij het onderzoek van 14 juli tot en met 1 september is er voor het autoverkeer ongeveer één keer per week maar één rijstrook beschikbaar voor beide kanten van de weg. Er moet dus rekening gehouden worden met oponthoud. Wel zal er worden geprobeerd om het werk voor het grootste deel in de nachten te doen.
Op 14 juli wordt eerst begonnen met de inspectie van de spuisluizen. Voor het onderzoek dat onder water plaatsvindt zullen de spuikokers worden drooggezet. Dit wordt gedaan met behulp van speciale schutten die over het water worden aangevoerd. Dit eerste onderzoek, dat voor het grootste deel onder water plaatsvindt, duurt tot en met 1 september. Daarna komt het werk aan de bruggen, en het werk boven water aan de beurt.