Provincie geeft 7 miljoen euro voor verplaatsing boerderijen

Greidbuorkerij
De provincie stelt zeven miljoen euro beschikbaar voor boeren die hun bedrijf willen verplaatsen. Dat kan zijn omdat dat beter is voor de verkaveling, de natuur of het landschap. De subsidie is alleen voor boeren met een bedrijf dat ligt in een gebied dat de provincie daarvoor heeft aangewezen.
Het geld kan ook worden gebruikt voor investeringen op de nieuwe locatie of in een nieuwe inventaris na de verplaatsing. Voor het verplaatsen van een bedrijf is maximaal 100.000 euro beschikbaar, voor investeringskosten hoogstens 400.000 euro.
Gedeputeerde Staten hebben besloten de regeling tot 2021 open te stellen. "Met deze subsidieregeling geven we een impuls aan zowel de gebiedsontwikkeling in Fryslân alsook aan agrarische ondernemers", stelt gedeputeerde Klaas Kielstra. "Voor agrarische ondernemers is dit een kans om hun bedrijf te verplaatsen naar een gebied waar ze een beter perspectief zien voor de toekomst."