Omrop Fryslân krijgt structurele bijdrage van provincie

Omrop Fryslân krijgt de komende jaren structureel ruim 650.000 euro aan financiële steun van de provincie. Bovendien komt er een Mediaraad die de positie van Omrop Fryslân en het Fries moet bewaken. Dat is de uitkomst na maanden van overleg tussen de provincie en het Rijk.
De omroep gaat, als alles volgens plan verloopt, op 1 januari op in een landelijke regionale omroeporganisatie, de RPO. Dan moet er jaarlijks meer dan een miljoen euro worden bezuinigd. Dat verandert niet, maar er staat nu dus wel een flinke bijdrage van de provincie tegenover.