Duitse subsidie voor monument Friese vrijheid

Upstalbeam by Rahe (East-Fryslân)
De Duitse gemeente Aurich investeert de komende drie jaar 250.000 euro in een monument voor de Friese vrijheid. Het gaat om de Upstalboom die bij Rahe in Oost-Fryslân staat. De vrije Friezen kwamen hier van de 11e tot de 14 eeuw regelmatig bijelkaar om te strijden voor de rechten van de vrijheid van alle Friezen. Nog steeds komen elk jaar met Pinkster Friezen bijelkaar op deze plaats. De gemeente Aurich zal informatieborden plaatsen en de infrastructuur bij het monument verbeteren.
Folder
De provincie Fryslân heeft in samenwerking met de Friese-Academie en de Friese Raad een Friestalige folder gemaakt over de Upstalboom. In september 2017 zal daarnaast ook nog een symposium over de Friese vrijheid worden georganiseerd.oer de Upstalbeam.