De BurgumMobyl: in duurzame taxi voor Burgumers

Burgum heeft sinds maandag twee speciale duurzame taxi's, waar inwoners van het dorp voor 1 euro in vervoerd kunnen worden. Het gaat om de zogenaamde BurgumMobyl. Met name ouderen kunnen gebruik maken van de BurgumMobyl, als ze bijvoorbeeld naar de dokter, apotheek of winkel moeten en geen vervoer hebben. Maar ook jonge gezinnen en andere dorpsbewoners mogen van de taxi's gebruik maken.
De BurgumMobyl is een idee van Hanneke Haarsma-Kooistra. Zij werkt in de gezondheidszorg en zag dat met name ouderen geen eigen vervoer hebben en daardoor in een isolement kunnen raken. In totaal hebben zich veertig vrijwilligers aangemeld die chauffeur willen zijn van de BurgumMobyl. Het geld voor de twee taxi's komt van onder andere de provincie en het gemeenschapsfonds Oranje Ferbynt. Het gaat om twee elektrische taxi's met zonnepanelen op het dak.