Raad Opsterland besluit maandag over huisvesting scholen

De raad van Opsterland neemt maandagavond een besluit over het huisvestingsplan voor de scholen in de gemeente. Het college van B&W stelt voor om voor de verbouw van 'De Librije' in Gorredijk en de nieuwbouw van 'De Twirre' in Ureterp beide een miljoen euro beschikbaar te stellen. Voor de aanpak van de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk wordt 3,7 miljoen euro gevraagd. Aan die school is de laatste jaren niets gedaan, omdat de besluitvorming over de combinatie met De Skâns lang duurde.
De school wordt onderdeel van het nieuwe centrum De Skâns, daardoor kunnen sommige ruimtes multifunctioneel worden gebruikt en kan er efficiënter worden gebouwd.