"Pelgrims moeten naar St.-Jacobiparochie"

© OPB, Jeltje Wissman-Ferwerda
Pelgrims moeten in 2018 niet naar Santiago de Compostela lopen, maar naar St.-Jacobiparochie. Dat zegt de nieuwe stichting Santiago aan het Wad, die opgezet is vanuit Stichting Inspirerend NO-Fryslân, het pelgrimsinformatiecentrum de Groate Kerk, het Cultureel Centrum De Groate Kerk en het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.
De initiatiefnemers willen zich aansluiten bij Culturele Hoofdstad 2018 en verschillende activiteiten organiseren. Bijvoorbeeld een Internationaal Jacobsfestival op 25 juli 2018.
Volgens de stichting sluit de pelgrimsactie aan bij de 'Mienskips'-visie en bidbookprojecten van Leeuwarden CH 2018. Het project kost in totaal ongeveer 150.000 euro, waarbij al rekening is gehouden met de inzet van tientallen vrijwilligers. Financiële steun wordt gezocht bij landelijke en regionale overheden en instellingen.