"Rapport voor Windpark Fryslân is goed en volledig"

© Omrop Fryslân
Het milieueffectrapport voor Windpark Fryslân is goed en volledig, dat vindt de onafhankelijke Commissie M.E.R. Zij hebben opnieuw naar het milieueffectrapport gekeken. De commissie zei eerder al dat er in het rapport goede informatie van hoge kwaliteit stond.
Op één gedeelte moet het rapport echter worden aangepast. Dat gedeelte gaat over de gevolgen van het plaatsen van windmolens in het IJsselmeer voor de watervogels. Uit nieuwe informatie blijkt dat als de rotorbladen minder laag uitkomen als ze draaien, dat beter zou zijn voor de zwarte stern.
Negatieve gevolgen zijn volgens het rapport zelfs uit te sluiten. Voor toppereenden moeten nog wel extra maatregelen worden genomen. Zo zouden de windmolens tijdens trekperiodes met veel risico moeten worden stilgezet. De initiatiefnemers hebben aangegeven deze maatregelen verder uit te werken en voor te leggen aan de commissie.