Polderhoofdkanaal geopend voor recreatievaart

Waar op veel plekken het watersportseizoen al weer een tijdje gaande is, is dat niet het geval op het Polderhoofdkanaal. Daar werd vrijdag het seizoen geopend en kunnen bootjes weer varen op het stuk dat De Veenhoop naar Ulesprong met elkaar verbindt. Het kanaal werd twee jaar geleden geopend. Daar was veel strijd over het kanaal omdat het dwars door een natuurgebied loopt. Daarom werd afgesproken dat het kanaal toen het in 2015 open ging voor het voor het vaarverkeer alleen tussen 1 juli en 15 september open zou zijn voor de recreatievaart.
"Het kost omzet"
“Wij weten dat de natuur de ruimte moet krijgen, maar het kost ons wel omzet. Het is zo als het is. Gasten vragen er vaak wel naar, die begrijpen het niet”, zo zegt Andries Tolsma van restaurant it Polderhûs op De Veenhoop.
Monitoringscommissie
Bij de Schouwstrasluis in Nij Beets werd door wethouder Rob Jonkman vrijdag in beeld ontbloot met een gedicht over het gebied, ‘Tijd en Ruimte’, van Baukje Koolhaas. Naast het beeld werd ook een bankje in gebruik genomen, om Henk de Glee te eren, de projectleider van de heropening van het kanaal. De gemeente Opsterland vindt het jammer dat er verbazing is over de korte openingstijd van het kanaal, maar hoopt op goed nieuwe van de monitoringscommissie.
Die monitoringscommissie is ingesteld door gemeenten Opsterland en Smallingerland en adviseert om het vaarbeleid van 2015 ook in 2016 door te zetten. Dat heeft vooral te maken met de beschermde diersoorten als bijvoorbeeld de gestreepte waterroofkever. Voor volgend jaar moet de commissie nog een advies uitbrengen.