Boeren moeten koeien wegdoen door fosfaatoverschot

Nederland produceert meer fosfaat uit uitwerpselen van dieren dan toegestaan. Dat komt voornamelijk door de groei van de melkveehouderij na het afschaffen van het melkquotum, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het te grote mestoverschot kan grote gevolgen hebben voor de boeren.
Zij moeten mogelijk vee wegdoen, terwijl de meeste boeren de laatste jaren de veestapel hebben uitgebreid vanwege de afschaffing van dat melkquotum. Het zijn dan ook onzekere tijden voor veel boeren.