Museum Belvédère zoekt hulp bij de politiek

Directeur Han Steenbruggen van museum Belvédère in Oranjewoud heeft alle politieke partijen van de provincie en de gemeente Heerenveen persoonlijk gevraagd om financiële steun. Als er geen extra geld komt, redt het museum het niet.
Eind vorig jaar meldde het bestuur van Belvédère al dat er ieder jaar een exploitatietekort is van een ton, en dat dat bedrag uit de reserves gehaald moet worden. Dit kan niet lang meer duren, want 'zo halen we 2018 niet', zegt Steenbruggen. Hij heeft de fracties van de provincie en gemeente gesproken en is daar positief over.
Hij hoopt op een antwoord in de herfst van dit jaar. Han Steenbruggen: 'Bijna alle musea in Nederland zijn gesubsidieerde instellingen. Dit museum doet het al meer dan tien jaar met particuliere gelden en sponsorbijdragen. Wij zijn daar trots op. Tentoonstellingen worden gefinancierd uit fondsen, af en toe krijgen we een projectsubsidie van de provincie. Wij vragen nu om een structurele subsidie die in redelijke verhouding staat tot sponsorinkomsten en wat er binnenkomt aan de kassa. Een extra financieel steuntje in de rug van de politiek hebben we hard nodig.'
Op dit moment is er in het museum een tentoonstelling over Käthe Kollwitz, die tot 25 september duurt. Tot 3 juli is de fototentoonstelling 'Arena' van Noorderlicht nog te zien.