Meer gevallen van zelfdoding in Fryslân in 2015

Het aantal Friezen dat zichzelf tekort deed, is afgelopen jaar weer licht omhoog gegaan. In 2014 ging het om 83 mensen en afgelopen jaar waren dat er 86. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS.
Landelijk gaat het aantal zelfdodingen ook omhoog. Van 1839 in 2014 tot 1871 in 2015. Dat is het hoogste aantal tot nu toe. En dat is opmerkelijk, want in 2014 was het aantal voor het eerst minder. Mannen tussen de 20 en 30 jaar en boven de 60 maken het vaakst een eind aan hun leven.