'Monniken' voeren actie in Den Haag tegen gaswinning Schier

Een bijzonder tafereel in Den Haag. Daar voerden monniken actie tegen gasboringen bij Schiermonnikoog. In de hofstad wordt op dit moment gedebatteerd over de mijnbouwwetgeving. Hierbij komen onder andere ook de plannen voor gaswinning bij de Friese waddeneilanden aan de orde. De actievoerders van Schier zijn verkleed als monniken en ze krijgen steun van de Terschellingers. Want ook mensen van Gas(t)vrij Terschelling zijn naar het Binnenhof toe gekomen.
Volgens GroenLinks is het hoog tijd om de olie- en gaswinning af te bouwen. De partij wil dat daar een plan voor wordt gemaakt. De SP wil dat er bij Toppenhuizen een nulmeting wordt uitgevoerd, omdat schade door gaswinning dan makkelijker te bewijzen is. De socialisten willen beslist niet dat er bij de Waddeneilanden gas wordt gewonnen.
"Geen nieuwe boorlocaties"
Ook de ChristenUnie is duidelijk tegen. Er moeten geen nieuwe locaties komen voor proefboringen naar gas of olie, waar dan ook, zo zegt het Tweede Kamerlid van de CU Carla Dik-Faber. Zij willen ook dat de omgekeerde bewijslast niet alleen voor Groningen moet gelden, maar ook voor Frylsân en alle andere winplaatsen. Volgens D66 moet er bij het verlenen van boorvergunningen niet alleen worden gekeken naar de veiligheid, maar ook naar de gevolgen voor natuur en milieu. Het D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven heeft een motie ingediend tegen gaswinning in de Waddenzee. “Gaswinning in een gebied dat UNESCO-werelderfgoed is, kan echt niet”, zo zegt Veldhoven.