Handtekeningenactie personeel Caparis tegen conflicten

Het personeel van Caparis is begonnen met een handtekeningenactie, omdat het de conflicten zat is. Ze vragen de wethouders van de gemeenten om een nieuwe raad van commissarissen te benoemen, een onafhankelijk onderzoek te starten en de rechtszaken tegen de twee directeuren Sinnema en Weisenbach in te trekken. Ook willen de werknemers dat de kandidaten voor de ondernemingsraad, Pieter de Kroon, in de raad van commissarissen moet komen.
De nieuwe interim-directeur Peter Lincklaen Arriëns zal woensdag beginnen, maar de ondernemingsraad raadt hem aan niet te komen. De raad zegt dat ze niet instaan voor de reacties van het personeel. Het personeel is van plan de toegang te weigeren aan de nieuwe directeur. De ondernemingsraad zal een juridische procedure opstarten om adviesrecht over een nieuwe interim-directeur af te dwingen.
Spanning loopt op
De conflicten en spanning lopen steeds hoger op bij sociale werkvoorziening Caparis. Twee van de acht gemeenten hebben dinsdag het vertrouwen opgezegd in de raad van commissarissen. Heerenveen en Smallingerland zien geen mogelijkheid meer dat de raad onder voorzitterschap van Robert Veenstra de kar nog recht zal trekken na alle perikelen bij het bedrijf.
Dezelfde raad van commissarissen heeft dinsdagnacht een mail aan het personeel en de ondernemingsraad gestuurd dat woensdag de nieuwe interim-directeur, Peter Lincklaen Arriëns aan zijn werk begint terwijl de ondernemingsraad daar een adviesrecht over wil hebben.
Brief Siem Jansen
Ondertussen heeft lid van de raad van commissarissen Siem Jansen ook een brief gestuurd aan alle fracties in de acht gemeenten. Hij heeft geen zin meer in de openlijke aanvallen op de raad van commissarissen. Hij zegt dat toezichthouders kwetsbaar zijn omdat ze ‘bobo’ zijn en alleen daarom al verdacht. Ook zegt hij dat de ondernemingsraad onzorgvuldig en op sommige punten onfatsoenlijk heeft gehandeld.
Erg geraakt
Siem Jansen is erg geraakt door het opzeggen van het vertrouwen van de gemeenten Heerenveen en Smallingerland. De twee gemeenten pleiten ervoor dat de RFK opstapt omdat er geen draagvlak meer is in het bedrijf voor de besluiten van de raad. Jansen zegt dat het een klap in het gezicht is van hem en van twee andere leden van de RFK, voorzitter Robert Veenstra en Hugo van Woerden.
"Interim is wel aan het werk gegaan"
Volgens Jansen is de nieuwe interim directeur woensdag wel aan het werk gegaan. In Drachten zou het personeel dat tegenhouden. Maar Peter Lincklaen Arriens is waarschijnlijk in één van de andere vestigingen aan het werk gegaan, Leeuwarden of Heerenveen.
"Zes van de acht staan nog wel achter RFK"
Neffens Siem Jansen stean seis  fan de acht gemeenten noch altyd achter de ried fan kommissarissen.
Triest
Jansen noemt de gang van zaken ‘triest’. Hij zegt dat de nieuwe interimmer een man is die vaker zulke zware situaties in bedrijven heeft gewerkt en de juiste man op de juiste plaats is. Volgens hem hebben ze gecontroleerd of de RFK in deze situatie een bestuurder kan aannemen. De ondernemingsraad heeft kort geding aangekondigd tegen de benoeming. “Ik kan het ook niet helpen”, zo is de reactie van Jansen.