Grotere rol boeren bij oplossing voor problemen veenweiden

© Remco de Vries
Zeven Friese landbouw organisaties zullen de provincies en het waterschap helpen bij de uitvoering van de veenweidevisie. De organisaties worden zowel bestuurlijk als ambtelijk betrokken bij het in de praktijk brengen van de visie. Door peilverhogingen verdwijnt de veenlaag en komt het land steeds lager te leggen. Dat brengt verschillende problemen met zich mee. Zo komen er stoffen vrij die het broeikaseffect versterken en verrotten houten funderingspalen. Ook de natuur lijdt eronder.
Provincie en waterschap willen nu om tafel met natuur- en milieuorganisaties over hoe ze betrokken kunnen worden bij het proces. Hogere waterpeilen zijn een oplossing, maar dat heeft consequenties voor het gebruik van de weilanden. De samenwerking moet leiden tot voor de boeren acceptabele oplossingen.