Fryslân moet veiliger worden voor fietsers

Zowel het CDA als de PvdA vragen in de Friese staten aandacht voor veiliger fietsen in de provincie. Op 29 juni praten de provinciale staten over een plan om 30 miljoen euro te steken in het oplossen van knelpunten in het verkeer.
Het CDA wil onderzoek naar de plaatsen waar vooral fietsers in de problemen komen. De knelpunten die dan boven water komen, moeten aangepakt worden. De PvdA zegt heel concreet dat binnen vier jaar alle onveilige oversteekplekken opgelost moeten worden. Niet alleen voor fietsers, maar ook voor voetgangers en schoolkinderen.
Daarvoor is er volgens de sociaal democraten vooral overleg nodig met omwonenden. Zo als de provinciale plannen nu op tafel liggen, blijven er zeker tien zeer onveilige verkeerssituaties bestaan en dat moet anders, vindt de PvdA.