Crematoarium Oudehaske besproken in Raad van State

It nije krematoarium yn Aldehaske © Bestimmingplan De Fryske Marren
De Raad van State in Den Haag heeft zich vanmorgen gebogen over de bouw van een crematorium in Oudehaske. Omwonenden maken bezwaar tegen het nieuwe crematorium. Zij betwijfelen of het nodig is dat er naast het crematorium in Oudeschoot nog in crematorium in de regio wordt gebouwd. De gemeente heeft volgens hen de noodzaak niet genoeg aangetoond en geen rekening gehouden met de bestaande crematoria. Er is ook niet genoeg onderzoek gedaan naar alternatieve locaties.
Het crematorium moet komen op het bedrijventerrein Haskerpoort en is het initiatief van een uitvaartondernemer uit Oranjewoude.