"Fryslân moet profiteren van Brexit"

Er liggen kansen voor Fryslân, nu Groot-Brittannië uit de EU stapt. Dat vindt D66-Statenlid Marieke Vellinga. Volgens haar moet de provincie het ijzer smeden als het heet is en proberen om de bedrijven die uit Engeland willen vertrekken, hierheen te halen.
"In de beleidsbrief economie heeft Gedeputeerde Staten duidelijke ambities uitgesproken voor het binnenhalen van bedrijven. Dit is het moment om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen", aldus Vellinga.
D66 roept Gedeputeerde Staten op om te kijken welke bedrijven mogelijk naar Fryslân toe kunnen komen en welke bedrijven in het Friese bedrijfsleven passen. De partij wijst dan voornamelijk op bedrijven en instellingen die actief zijn in de watertechnologie en agrofood business.
Toch ziet D66 niet alleen maar kansen, maar ook bedreigingen. De partij wil van Gedeputeerde Staten weten wat de Brexit zal betekenen voor de Friese export. Ze willen een duidelijke lijst hebben met de kansen en bedreigingen van de Brexit voor Fryslân.