"Otter verdronken in fuik zonder bescherming"

Er moet beter worden gehandhaafd op de verplichte fuikbescherming tegen otters en andere zoogdieren. Dat vindt Harry Bosma van zoogdierenvereniging Calutra. Deze week werd een dode otter aangetroffen in een fuik van een beroepsvisser. Deze had geen fuikbescherming aangelegd, waardoor de otter zomaar de fuik in kon zwemmen en verdronk.
De bescherming is sinds 1 januari verplicht en de hoop van Bosma was dat de situatie  zou verbeteren. Maar dat lijkt nu niet het geval. Het is niet voor het eerst dat er een otter verdrinkt in een fuik, zegt Bosma.
Volgens Bosma heeft de visser toegegeven dat hij al eerder een otter in de netten heeft gehad. Ook zijn er een aantal maanden geleden vijf dode otters gevonden die op het eerste gezicht niets mankeerden. Calutra denkt dat ook deze dieren door verdrinking om het leven zijn gekomen.
Uitbreiding otterleefgebied
Provincie Fryslân laat weten dat de fuikenbescherming alleen verplicht is in het officiële otterleefgebied en het voorval van afgelopen week was buiten dat gebied. De provincie ziet echter dat de otterpopulatie in de afgelopen jaren is toegenomen en dat het leefgebied groter is geworden.
Daarom willen ze samen met onder andere het Wetterskip zien naar een uitbreiding van het officiële otterleefgebied. Ook wil de provincie de handhaving van de fuikenbescherming nog eens onder de loep nemen. Deze wordt uitgevoerd door de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving.