Bezorgde inwoners Zuidwesthoek over Windpark Fryslân

Er zijn nog altijd grote zorgen bij de inwoners van de Zuidwesthoek over de effecten van het Windpark Fryslân aan het IJsselmeer. Dat bleek uit gesprekken die coördinator Fon ten Thij gevoerd heeft met veertig partijen in de Zuidwesthoek.
Uit de inventarisatie kwam naar voren dat inwoners verwachten dat 89 windmolens in het IJsselmeer negatieve gevolgen voor de natuur, het toerisme en de recreatie zal hebben. Ook denken ze dat bijvoorbeeld de vergrijzing in de regio zal toenemen, omdat het gebied minder aantrekkelijk wordt om te wonen.
Omgevingsfonds
Ze verwachten dan ook dat Windpark Fryslân zich op grote schaal zal inzetten om de gevolgen te beperken. Daarvoor konden ze ook ideeën opvoeren. Die presenteerde Ten Thij gisteravond. Hij heeft uit alle ideeën een paar actiepunten opgesteld. Zo moet er een gemeenschappelijke agenda komen waarin alle grote projecten in de omgeving verzameld worden. Daarnaast moet er een Taskforce komen die alles in goede banen leidt, en er moet een omgevingsfonds worden opgezet.
Volgende week praat de raadscommissie van Súdwest-Fryslân over het rapport. De gemeente was één van de opdrachtgevers voor de inventarisatie.